Tutaj pacjenci zarejestrowani w “Łódzkim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” mogą jednorazowo zwrócić się o bezpłatne udostępnienie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na potrzeby realizacji projektu.

 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.