Rak nosowej części gardła (rak nosogardła) to bardzo rzadki nowotwór złośliwy i zajmuje 23. co do częstości występowania miejsce na świecie. W Polsce stanowi tylko 0,3% wszystkich nowotworów złośliwych. 2-3 razy częściej chorują mężczyźni. Znacznie wyższą zapadalność obserwuje się w Chinach i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Arktyki.

Czynniki ryzyka – co może powodować raka?

Przyjmuje się, że ryzyko rozwoju raka nosowej części gardła zwiększają następujące czynniki:

 • nieprawidłowa dieta (konserwowana solą żywność, dieta uboga w świeże warzywa i owoce),
 • czynniki środowiskowe pozadietetyczne (palenie papierosów, dym z palonego drewna i palonych środków przeciw moskitom),
 • czynniki genetyczne,
 • zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV).

Objawy – na co zwracać uwagę?

Objawy raka nosowej części gardła są bardzo niecharakterystyczne i pojawiają się późno, wtedy, kiedy nowotwór jest już bardzo zaawansowany. Do najczęściej występujących objawów u pacjentów z rakiem nosowej części gardła należą:

 • upośledzenie drożności nosa, nieżyt nosa,
 • objawy związane z gromadzeniem się wysięku w uchu z powodu zatkania przez nowotwór trąbki słuchowej: niedosłuch, wycieki z ucha, ból ucha,
 • bóle twarzy, bóle głowy,
 • bóle gardła,
 • przerzuty do węzłów chłonnych szyi – często są pierwszym objawem występowania raka nosowej części gardła,
 • zaburzenia widzenia,
 • objawy neurologiczne.

Diagnostyka – jakie badania zleci lekarz?

Pacjent z powyższymi objawami powinien być skierowany przez lekarza pierwszego kontaktu na konsultację do specjalisty laryngologa w trybie pilnym. Lekarz laryngolog przeprowadzi pełne badanie laryngologiczne. Nosowa część gardła jest okolicą bardzo trudną do badania i można ją uwidocznić tylko przy użyciu endoskopu (kamery) wprowadzonej przez nos. Podczas takiego badania, które jest przeprowadzane po miejscowym znieczuleniu błony śluzowej, w uzasadnionych przypadkach można też pobrać wycinek do badania histopatologicznego. W celu oceny rozległości nowotworu pacjenci z rozpoznanym rakiem nosowej części gardła mają wykonywane badania obrazowe (tomografię komputerową i/lub rezonans magnetyczny).

Leczenia raka nosowej części gardła

W większości przypadków leczenie jest przeprowadzane w ośrodku onkologii i obejmuje radioterapię połączoną z chemioterapią. Bardzo rzadko, szczególnie w przypadku nowotworów przetrwałych po terapii onkologicznej lub u pacjentów ze wznową raka stosuje się leczenie chirurgiczne.