Występowanie nowotworów złośliwych ucha zewnętrznego i środkowego

 • 1:5000 – 1:15000 chorób uszu
 • 6 przypadków na 1 mln ludności

Lokalizacja (wg Conleya)

 • małżowina uszna – 85%
 • przewód słuchowy zewnętrzny – 10%
 • ucho środkowe – 5%

 

Potencjalne czynniki etiologiczne

 • Przewlekłe zapalenie ucha (ponad 20 lat)
 • Przebyte napromienianie okolic głowy i szyi
 • Aflatoksyna B – karcynogen wytwarzany przez Aspergillus
 • Przewlekłe oparzenia chromianami (czyszczenie przewodu słuchowego zewnętrznego zapałkami)

 

Nowotwory pierwotne

 • Rak płaskonabłonkowy (małżowina uszna, przewód słuchowy zewnętrzny, ucho środkowe)
 • Rak podstawnokomórkowy (małżowina uszna)
 • Rak gruczołowo-torbielowaty (przewód sł. zewn.)
 • Gruczolakorak z gruczołów woskowinowych (przewód sł. zewn.)
 • Rak śluzowo-naskórkowy (przewód sł. zewn.)
 • Czerniak
 • Mięsaki

 

Nowotwory przerzutowe (bardzo rzadkie)

 • Sutka
 • Płuca
 • Nerki
 • Tarczycy

 

Objawy podmiotowe

 • Wyciek z ucha

  • Ropny
  • Surowiczo-krwisty
 • Ból ucha

  • naciek okostnej przewodu słuchowego zewnętrznego
  • naciek opony twardej – ból głowy
 • Niedosłuch

  • zatkanie przewodu słuchowego zewnętrznego
  • zniszczenie aparatu przewodzącego ucha środkowego
  • uszkodzenie ucha wewnętrznego
 • Zawroty głowy
 • Objawy niedowładu, porażenia n.VII
 • Chrypka, dysfagia, zniesienie odruchów gardłowych

  • objawy naciekania podstawy czaszki

 

Objawy przedmiotowe

 • Zmiany w przew. słuch. zewn.

  • zwężenie
  • bolesność przy badaniu
  • krwawienie
  • Ziarnina
 • Niedowład, porażenie n.VII
 • Obrzęk okolicy skroniowej, okolicy przyusznicy

  • szczękościsk
  • ból przy nagryzaniu
  • ograniczenie ruchomości w stawie skroniowo-żuchwowym
 • Powiększenie węzłów chłonnych szyjnych

 

Diagnostyka obrazowa

 • Tomografia komputerowa

  • destrukcja kostna
 • Rezonans magnetyczny

  • naciekanie tkanek miękkich (dół podskroniowy, przyusznica)
  • szerzenie wewnątrzczaszkowe (opona twarda, mózgowie)
  • przerzuty w węzłach chłonnych szyjnych
 • Angiografia, angio-MRI

  • naciek tętnicy szyjnej wewnętrznej

 

Badanie histopatologiczne

często wielokrotne pobieranie materiału do badania

 • małe skrawki tkanek w biopsji
 • towarzyszący stan zapalny
 • użyteczność immunohistochemii w niektórych nowotworach

 

Postępowanie lecznicze

 • Chirurgia
 • Napromienianie
 • Leczenie skojarzone

 

Typy zabiegów chirurgicznych

 • Operacja radykalna ucha środkowego
 • Resekcja typu rękawa
 • Petrosektomia boczna
 • Petrosektomia subtotalna
 • Petrosektomia całkowita
 • Całkowite usunięcie przyusznicy
 • Częściowa lub całkowita resekcja żuchwy
 • Operacja radykalna węzłów chłonnych szyi

 

Rokowanie

 • najlepsze w rakach małżowiny usznej
 • rakach pochodzenia gruczołowego przewodu słuchowego zewnętrznego

 

Podsumowanie

Najczęstszym umiejscowieniem nowotworów złośliwych ucha jest małżowina uszna

Histopatologicznie najczęstszym nowotworem złośliwym ucha jest rak płaskonabłonkowy

Właściwe rozpoznanie postawione jest często w okresie znacznego zaawansowania zmian – zwłaszcza w nowotworach ucha środkowego – co ogranicza możliwości skutecznego leczenia chirurgicznego