Z powodu sytuacji epidemiologicznej i reogranizacji pracy szpitali zawieszamy zapisy pacjentów na badania w programie profilaktyki w szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi. Zapisy zostaną wznowione po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zalecamy kontakt z placówkami medycznymi wskazanymi przez służby sanitarne.